Az ADATKEZELŐK JOGNYILATKOZATA

Kérjük, szíveskedjék az alábbiakat figyelmesen elolvasni.

A www.mkbplaza.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Az Internet biztonsága - Felelősség

Az Adatkezelők által üzemeltetett weboldalakat Ön saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az Adatkezelők nem felelnek azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elvesztését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

Az Adatkezelők által üzemeltetett weboldalakon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az Adatkezelők nem vállalnak felelősséget.

Szerzői jog

Az Adatkezelők által közösen üzemeltetett weboldalakon elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az Adatkezelők együttes előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.