Részvételi feltételek

Érvényes: 2019. október 1-től visszavonásig

Fogalmak

Tag: Olyan MKB Csoport ügyfél, aki meghívást kapott az MKB Plazába és sikeresen regisztrált az www.mkbplaza.hu oldalra, ott elfogadva a részvételi feltételeket. A tagság nem ruházható át.

Átmeneti időre szóló tagság: A jelen Részvételi feltételek 6. pontjában meghatározott feltételekkel az MKB Plazához csatlakozó, nem MKB Csoport-ügyfél, természetes személy számára biztosított tagság, amelynek feltétele a sikeres regisztráció a www.mkbplaza.hu oldalon a Regisztráció menüpontban, és ott a Részvételi feltételek elfogadása. Az átmeneti időre szóló tagság nem ruházható át.

Reklámügynökség: Createam Reklámügynökség Kft., a bank hivatalos marketingpartnere.

Egyéb partnerek: olyan jogi személy (harmadik fél), amely az MKB Plazában pénzügyi szolgáltatástól független kedvezményeket, ajándékokat nyújt a tagoknak.

MKB Csoport: az MKB Bank Nyrt., MKB-Euroleasing Csoport (MKB-Euroleasing Autólízing Zrt, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt és Retail Prod Zrt.), MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, MKB Nyugdíjpénztár, MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft., továbbá az MKB Bank Nyrt. jelenlegi és jövőbeni Kapcsolt Vállalkozásai

 1.         MKB Plaza Program

Az MKB Plaza az MKB Bank által a hűséges ügyfelek számára létrehozott hűségprogram, amelynek lényege, hogy az MKB Csoport ügyfeleit releváns kedvezményekkel jutalmazza. A programba meghívást az MKB Csoport jelen feltételek 2. pontban leírt elvárásainak megfelelő ügyfelei kaphatnak. A meghívás postai és/vagy elektronikus úton történik – attól függően, hogy az ügyfél milyen módon járult hozzá a marketing célú megkeresésekhez. A meghívó egy egyedi kódot tartalmaz, amellyel az ügyfél regisztrálhat a hűségprogramba, a www.mkbplaza.hu/regisztracio weboldalon személyesen, illetve az ügyfél felhatalmazása alapján az MKB Bank ügyintézője által. Mindkét esetben a regisztráció véglegesítése érdekében megerősítő e-mail kerül kiküldésre az ügyfél által megadott email címre. Az e-mailben küldött megerősítő linkre kattintás hiányában a regisztráció sikertelen marad, azonban a regisztrációval és a részvételi feltételek, illetve a jelen tájékoztató elfogadásával az ügyfél programtaggá válik. A tagok részére MKB Plaza vásárláshoz kapcsolódó, a 4. pontban részletezett és aktuálisan a weboldalon megjelenített partneri kedvezményeket kínál. A kedvezményeket a tagok az ajánlat letöltésével, nyomtatásával és a partnernél történő átadással tudják érvényesíteni. Az aktuálisan elérhető partneri ajánlatokról az MKB Plaza rendszeresen küld tájékoztató eDM-et a tag által a regisztrációkor megadotte-mail címre.

A részvételi feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az MKB Bank nem módosítja, vagy nem vonja vissza azokat. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételeket az irányadó jogszabályokkal összhangban, bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa. Ebben az esetben erről a www.mkbplaza.hu honlapon keresztül tájékoztatja a tagokat.

Az MKB Bank 2016. szeptember 22-től visszavonásig hirdeti meg az MKB Plaza programot Ennek keretében a bank a www.mkbplaza.hu honlap szerinti kedvezményeket biztosítja a tagoknak.

 2.         Tagsági feltételek

Az MKB Plazához való csatlakozás alapfeltételei:

MKB Bank Nyrt. ügyfelei számára:

 • betöltött 18. életév,
 • aktív MKB-s számlakapcsolat, vagy MKB SZÉP kártya kapcsolat
 • nincs folyamatban az MKB Bank által indított – a bankkal szemben 90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához.

MKB Euroleasing Csoport ügyfelei számára:

 • betöltött 18. életév,
 • MKB-Euroleasing Autólízing Zrt-vel, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-vel, illetve a Retail Prod Zrt-vel jelenleg vagy korábban fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing jogviszony,
 • nincs folyamatban az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt, illetve a Retail Prod Zrt. által indított – 90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok marketing célú felhasználásához.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai számára:

 • érvényes pénztári szerződés
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához.

MKB Nyugdíjpénztár tagjai számára:

 • érvényes pénztári szerződés
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához.

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. ügyfelei számára:

 • a Kft. valamennyi meglévő MKB SZÉP Kártya kártyabirtokos ügyfele
 • újonnan MKB SZÉP Kártya kártyabirtokossá váló ügyfelek

A fent meghatározott alapfeltételeket teljesítő ügyfél meghívást kap az MKB Plazába, amelyet az ügyfél a postai és/vagy elektronikus úton elküldött MKB Plaza kódjával, a reklámügynökség által üzemeltetett www.mkbplaza.hu oldalon történő regisztrációval tudja elfogadni, csak ezután válik taggá.

További részvételi feltétel (a regisztráció során): érvényes e-mail cím, postai cím, telefonszám megadása, illetve hozzájárulás az ezeken a csatornákon történő megkereséshez. A hozzájárulás azért szükséges, mert a rendszeres írásbeli tájékoztatókban, e-mailen vagy postai küldeményben értesítjük a program tagokat a rendkívüli akciókról, kedvezményekről. Az egyedi kódot kizárólag egy alkalommal, a regisztráció során kell használnia a tagnak, ezt követően saját maga adhat meg jelszót (MKB Plaza jelszó). Az MKB Plaza fenntartja magának a jogot a rendkívüli beléptetésre, valamint a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére. Ilyen eset például, de nem kizárólagosan az, amikor új ügyfél lép be az MKB Csoporthoz, és Csoporttag a belépéssel egyidejűleg egyedi kódot generál és meghívót küld az új ügyfél részére. Továbbá a Bank fenntartja a jogot, hogy a tagsági feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a tagot kizárja az MKB Plazából.  

 3.         Tagság megszűnése

Automatikusan kizárható az a tag

 • aki nem adott meg érvényes e-mail címet, levelezési címet, telefonszámot, illetve akkor, ha az e-mail címet nem pontosítja annak változását követő 15 napon belül;
 • aki marketing célú hozzájárulását visszavonja;
 • akinek megszűnik a tagság alapjául szolgáló jogviszonya az MKB Csoporttal
 • aki ellen folyamatban van az MKB Bank vagy az MKB Csoport tagja által indított –90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás;
 • az a tag, aki kiléptetését saját maga kéri.

Rendszeres (havi) felülvizsgálatkor kizárható az a tag, aki a részvételi feltételeket nem teljesíti. A kizárásról az MKB Bank e-mailben küld külön értesítést az érintettnek. A mindenkori hatályos MKB Plaza tagsági feltételeket a havi és/vagy negyedéves e-mail értesítőben is közzétesszük. A tagság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a www.mkbplaza.hu weboldalra történő belépési lehetőség.

Az MKB Bank fenntartja magának a jogot a rendkívüli kiléptetésre. Ilyen eset például, de nem kizárólagosan az, ha az MKB Bank tudomására jut a kedvezményekkel való visszaélés vagy más olyan rendkívüli esemény, amely a rendszeres (havi) felülvizsgálaton túl azonnali, egyedi kivizsgálást igényel.

 4.         Kedvezmények

Az MKB Plaza a tagjai részére a következő típusú előnyöket biztosítja:

 • egész évben elérhető partneri ajánlatok: fix összegű vagy százalékos kedvezmények, limitált akciók, termékek kipróbálásának lehetősége, visszatérítés, garantált összegű jóváírás,
 • időszakos partneri ajánlatok,
 • limitált partneri akciók,
 • egyéb partneri kedvezmények.

Az MKB Plaza programban elérhető kedvezményeket az alábbi módokon hirdetjük meg:

 • a Plaza által kiküldött elektronikus levélben,
 • a bankfiókokban közzétett kommunikációs anyagokon,

A tagok – a honlapon fellelhető általános tájékoztató mellett – a regisztrációt követően
e-mail címük és MKB Plaza jelszavuk használatával tekinthetik meg kizárólag a tagok számára elérhető információkat a www.mkbplaza.hu belső oldalain. Az aktualitásokról rendszeresen e-mailben is tájékoztatjuk a tagokat.

A tagoknak a szolgáltatás eléréséhez élő internetkapcsolattal kell rendelkezniük.

Az aktuálisan elérhető kedvezmények kizárólag az ajánlaton feltüntetett kedvezményt biztosítják az MKB Plaza tagjai részére, azok készpénzre vagy más kedvezményre nem válthatóak.

A partneri ajánlatok kizárólag az ajánlaton feltüntetett partnernél és a megadott beváltási határidőn belül érvényesíthetők.

A kedvezmény igénybevételének feltétele a partneri ajánlat elektronikus (kupon az applikációban) vagy fizikai (nyomtatott kupon) formában történő felmutatása és szükség esetén átadása a kedvezményt nyújtó partner felé. A kedvezmény igénybevételére vonatkozó egyedi feltételek ettől eltérhetnek, irányadóknak a partneri ajánlatokon feltüntetett feltételek tekintendőek.

A mindenkori érvényes partneri listáról, kedvezményekről, azok mértékéről, továbbá az igénybevétel feltételrendszereiről a www.mkbplaza.hu honlapon tájékozódhatnak a tagok. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a partnerek körét bármikor indoklás nélkül megváltoztathassa.

A programhoz csatlakozó partnerek (harmadik fél) által nyújtott szolgáltatás minőségéért az MKB Bank nem vállal felelősséget.

 5.         Adatvédelem

A tag tudomásul veszi, hogy a hűségprogram működéséhez szükséges, a jelen feltételek szerint a regisztrációkor megadott személyes adatait adatkezelőként az MKB Bank kezeli. A megadott személyes adatok rögzítésével és kezelésével az adatkezelő a Reklámügynökséget, mint adatfeldolgozót bízta meg.

Az MKB Bank a tagok személyes adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályok, különösen a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet („GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2013. évi CCXXXVII. törvény előírásainak maradéktalan betartásával kezeli. Az MKB Bank megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a tagok személyes adatainak a védelmét és ezt a magas szintű védelmet megköveteli az adatkezelésben részt vevő minden egyéb féltől, így a Reklámügynökségtől is.

Az MKB Bank a leendő tagokat a regisztráció folyamata során elfogadott, a regisztrált tagokat pedig a regisztrációkor, illetve minden módosítás alkalmával e-mailben elküldött, illetve a www.mkbplaza.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a tagokat az MKB Plaza hűségprogrammal kapcsolatos adatkezelések részleteiről, így különösen:

 • az adatkezelő adatairól és elérhetőségeiről;
 • az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeiről;
 • az adatkezelés céljairól és jogalapjáról;
 • az adattovábbítások címzettjeiről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • a tagok által az adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható jogokról; valamint
 • a jogorvoslati lehetőségekről.

6.         Átmeneti időre szóló program tagság

Az MKB Bank Nyrt. 90 (kilencven) napos időtartamra üzletpolitikai céljai eléréséhez Átmeneti időre szóló program tagságot adhat, az alábbi feltételekkel:

 • betöltött 18. életév,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatoknak az MKB Bank Nyrt. általi marketing célú felhasználásához.

A mindkét feltételt teljesítő természetes személy a Regisztrációs adatlap kitöltésével 90 (kilencven) napos időtartamra meghívást kaphat az MKB Plazaba, amelyet a Reklámügynökség által üzemeltetett www.mkbplaza.hu oldalon történő regisztrációval tud elfogadni.

A regisztráció érvényességének feltétele: érvényes e-mail cím, postai cím, telefonszám megadása, továbbá hozzájárulás az ezeken a csatornákon az MKB Bank által történő, marketing célú megkereséshez. A hozzájárulás azért szükséges, mert az Átmeneti időre szóló tagság időtartama alatt az MKB Bank írásbeli tájékoztatókban, e-mailen vagy postai küldeményben értesíti a tagokat a rendkívüli akciókról, kedvezményekről, banki ajánlatokról.

Az Átmeneti időre szóló program tagság minden további feltétele megegyezik a jelen Részvételi feltételek 3., 4., 5., és 7. pontjában meghatározott feltételekkel, azzal a kivétellel, hogy az Átmeneti időre szóló tagsággal rendelkező tagok: csak korlátozott számú (összesen 6 db) kupont igényelhetnek az Átmeneti időre szóló tagság ideje alatt.

Ha az Átmeneti időre szóló tagság időtartama alatt ezen tag az MKB ügyfelévé válik, akkor megszűnik az Átmeneti időre szóló tagsága, automatikusan megküldésre kerül számára az az azonosító kód, amellyel regisztrálhat a www.mkbplaza.hu oldalon és ezzel teljes jogú taggá válhat.

7.         Kapcsolat

A tagok az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen érdeklődhetnek, tehetik meg észrevételeiket a programmal kapcsolatban.

Amennyiben a tag a későbbiekben nem kíván az MKB Plazában részt venni, és a tagok számára elérhető kedvezményekről tájékoztatást kapni, ezt az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen jelezheti. Kérjük, a „tárgy” rovatban tüntesse fel: MKB Plaza – leiratkozás.

A szervező fenntartja a jogot jelen feltételek módosítására annak egyidejű közzétételével.

Budapest, 2019. október  1.