Részvételi feltételek

Érvényes: 2018. február 26-tól visszavonásig

Fogalmak

Tag: Olyan MKB Csoport ügyfél, aki meghívást kapott az MKB Plazába (neve 2018. február 25. napjáig: MKB Klub) és sikeresen regisztrált az www.mkbplaza.hu oldalra, ott elfogadva a részvételi feltételeket. A tagság nem ruházható át.

Átmeneti időre szóló tagság: A jelen Részvételi feltételek 6. pontjában meghatározott feltételekkel az MKB Plazához csatlakozó, nem MKB Csoport-ügyfél, természetes személy számára biztosított Plaza tagság, amelynek feltétele a sikeres regisztráció a www.mkbplaza.hu oldalon a Regisztráció menüpontban, és ott a Részvételi feltételek elfogadása. Az átmeneti időre szóló tagság nem ruházható át.

Reklámügynökség: Createam Reklámügynökség Kft., a bank hivatalos marketingpartnere.

Egyéb partnerek: olyan jogi személy (harmadik fél), amely az MKB Plazában pénzügyi szolgáltatástól független kedvezményeket, ajándékokat nyújt a klubtagoknak.

MKB Csoport: az MKB Bank Nyrt., MKB-Euroleasing Csoport (MKB-Euroleasing Autólízing Zrt, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt és Retail Prod Zrt.), MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, MKB Nyugdíjpénztár, MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft., továbbá az MKB Bank Nyrt. jelenlegi és jövőbeni Kapcsolt Vállalkozásai

 1.         MKB Plaza Program

Az MKB Plaza (neve 2018. február 25. napjáig: MKB Klub) az MKB Bank által a hűséges ügyfelek számára létrehozott hűségprogram, amelynek lényege, hogy az MKB Csoport ügyfeleit releváns kedvezményekkel jutalmazza. A programba meghívást az MKB Csoport jelen feltételek 2. pontban leírt elvárásainak megfelelő ügyfelei kaphatnak. A meghívás postai és/vagy elektronikus úton történik – attól függően, hogy az ügyfél milyen módon járult hozzá a marketing célú megkeresésekhez. A meghívó egy egyedi kódot tartalmaz, amellyel az ügyfél regisztrálhat a www.mkbplaza.hu weboldalon. A weboldalon történő regisztrációval és a jelen feltételek elfogadásával az ügyfél taggá válik. A tagok részére MKB Plaza vásárláshoz kapcsolódó, a 4. pontban részletezett és aktuálisan a weboldalon megjelenített partneri kedvezményeket kínál. A kedvezményeket a tagok az ajánlat letöltésével, nyomtatásával és a partnernél történő átadással tudják érvényesíteni. Az aktuálisan elérhető partneri ajánlatokról az MKB Plaza rendszeresen küld tájékoztató eDM-et a klubtag által a regisztrációkor megadotte-mail címre.

A részvételi feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az MKB Bank nem módosítja, vagy nem vonja vissza azokat. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételeket az irányadó jogszabályokkal összhangban, bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa. Ebben az esetben erről a www.mkbplaza.hu honlapon keresztül tájékoztatja a tagokat.

Az MKB Bank 2016. szeptember 22-től visszavonásig hirdeti meg az MKB Plaza programot Ennek keretében a bank a www.mkbplaza.hu honlap szerinti kedvezményeket biztosítja a klubtagoknak.

 2.         Tagsági feltételek

Az MKB Plazához való csatlakozás alapfeltételei:

MKB Bank Nyrt. ügyfelei számára:

 • betöltött 18. életév,
 • aktív MKB-s számlakapcsolat, vagy MKB SZÉP kártya kapcsolat
 • nincs folyamatban az MKB Bank által indított – a bankkal szemben 90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához.

MKB Euroleasing Csoport ügyfelei számára:

 • betöltött 18. életév,
 • MKB-Euroleasing Autólízing Zrt-vel, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt-vel, illetve a Retail Prod Zrt-vel jelenleg vagy korábban fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing jogviszony,
 • nincs folyamatban az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt, illetve a Retail Prod Zrt. által indított – 90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok marketing célú felhasználásához.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai számára:

 • érvényes pénztári szerződés
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához.

MKB Nyugdíjpénztár tagjai számára:

 • érvényes pénztári szerződés
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához. 

MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. ügyfelei számára:

 • a Kft. valamennyi meglévő MKB SZÉP Kártya kártyabirtokos ügyfele
 • újonnan MKB SZÉP Kártya kártyabirtokossá váló ügyfelek

A fent meghatározott alapfeltételeket teljesítő ügyfél meghívást kap az MKB Plazába, amelyet az ügyfél a postai és/vagy elektronikus úton elküldött MKB Plaza kódjával, a reklámügynökség által üzemeltetett www.mkbplaza.hu oldalon történő regisztrációval tudja elfogadni, csak ezután válik taggá.

További részvételi feltétel (a regisztráció során): érvényes e-mail cím, postai cím, telefonszám megadása, illetve hozzájárulás az ezeken a csatornákon történő megkereséshez. A hozzájárulás azért szükséges, mert a rendszeres írásbeli tájékoztatókban, e-mailen vagy postai küldeményben értesítjük a program tagokat a rendkívüli akciókról, kedvezményekről. Az egyedi kódot kizárólag egy alkalommal, a regisztráció során kell használnia a tagnak, ezt követően saját maga adhat meg jelszót (MKB Plaza jelszó). Az MKB Plaza fenntartja magának a jogot a rendkívüli beléptetésre, valamint a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére. Ilyen eset például, de nem kizárólagosan az, amikor új ügyfél lép be az MKB Csoporthoz, és Csoporttag a belépéssel egyidejűleg egyedi kódot generál és meghívót küld az új ügyfél részére. Továbbá a Bank fenntartja a jogot, hogy a tagsági feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a tagot kizárja az MKB Plazából.  

 3.         Tagság megszűnése

Automatikusan kizárható az a Plaza tag

 • aki nem adott meg érvényes e-mail címet, levelezési címet, telefonszámot, illetve akkor, ha az e-mail címet nem pontosítja annak változását követő 15 napon belül;
 • aki marketing célú hozzájárulását visszavonja;
 • akinek megszűnik a tagság alapjául szolgáló jogviszonya az MKB Csoporttal
 • aki ellen folyamatban van az MKB Bank vagy az MKB Csoport tagja által indított – 90 napnál régebbi lejárt tartozása miatt – követeléskezelési eljárás;
 • az a Plaza tag, aki kiléptetését saját maga kéri.

Rendszeres (havi) felülvizsgálatkor kizárható az a Plaza tag, aki a részvételi feltételeket nem teljesíti. A kizárásról az MKB Bank e-mailben küld külön értesítést az érintettnek. A mindenkori hatályos MKB Plaza tagsági feltételeket a havi és/vagy negyedéves e-mail értesítőben is közzétesszük. A Plaza tagság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a www.mkbplaza.hu weboldalra történő belépési lehetőség.

Az MKB Bank fenntartja magának a jogot a rendkívüli kiléptetésre. Ilyen eset például, de nem kizárólagosan az, ha az MKB Bank tudomására jut a kedvezményekkel való visszaélés vagy más olyan rendkívüli esemény, amely a rendszeres (havi) felülvizsgálaton túl azonnali, egyedi kivizsgálást igényel.

 4.         Kedvezmények

Az MKB Plaza a tagjai részére a következő típusú előnyöket biztosítja:

 • egész évben elérhető partneri ajánlatok: fix összegű vagy százalékos kedvezmények, limitált akciók, termékek kipróbálásának lehetősége, visszatérítés, garantált összegű jóváírás,
 • időszakos partneri ajánlatok,
 • limitált partneri akciók,
 • egyéb partneri kedvezmények.

Az MKB Plaza programban elérhető kedvezményeket az alábbi módokon hirdetjük meg:

 • a Plaza által kiküldött elektronikus levélben,
 • a bankfiókokban közzétett kommunikációs anyagokon,
 • honlapon (http://www.mkbplaza.hu).

A tagok – a honlapon fellelhető általános tájékoztató mellett – a regisztrációt követően e-mail címük és MKB Plaza jelszavuk használatával tekinthetik meg kizárólag a tagok számára elérhető információkat a www.mkbplaza.hu belső oldalain. Az aktualitásokról rendszeresen e-mailben is tájékoztatjuk a Plaza tagokat.

A tagoknak a szolgáltatás eléréséhez élő internetkapcsolattal kell rendelkezniük.

Az aktuálisan elérhető kedvezmények kizárólag az ajánlaton feltüntetett kedvezményt biztosítják az MKB Plaza tagjai részére, azok készpénzre vagy más kedvezményre nem válthatóak.

A partneri ajánlatok kizárólag az ajánlaton feltüntetett partnernél és a megadott beváltási határidőn belül érvényesíthetők.

A kedvezmény igénybevételének feltétele a partneri ajánlat elektronikus (kupon az applikációban) vagy fizikai (nyomtatott kupon) formában történő felmutatása és szükség esetén átadása a kedvezményt nyújtó partner felé. A kedvezmény igénybevételére vonatkozó egyedi feltételek ettől eltérhetnek, irányadóknak a partneri ajánlatokon feltüntetett feltételek tekintendőek.

A mindenkori érvényes partneri listáról, kedvezményekről, azok mértékéről, továbbá az igénybevétel feltételrendszereiről a www.mkbplaza.hu honlapon tájékozódhatnak a Plaza tagok. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a partnerek körét bármikor indoklás nélkül megváltoztathassa.

A programhoz csatlakozó partnerek (harmadik fél) által nyújtott szolgáltatás minőségéért az MKB Bank nem vállal felelősséget.

 5.         Adatvédelem

A tag tudomásul veszi, hogy a hűségprogram működéséhez szükséges, a jelen feltételek szerint a regisztrációkor megadott személyes adatait az MKB Bank és az általa megbízott Reklámügynökség együttesen kezelik. A regisztrációval a tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott személyes adatok rögzítésével és kezelésével az adatkezelő a Reklámügynökséget bízta meg, így a programba történő regisztráció feladatait a Reklámügynökség végzi.

A Reklámügynökség a regisztrációkor elfogadott Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékoztatja a leendő Plaza tagot:

 • a kezelt személyes adatokról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • a személyes adatok felhasználásának céljáról,
 • az adatok továbbításának tényéről, címzettjéről (MKB Bank),
 • az esetleges adatfeldolgozó személyéről.

A regisztráció során a tag hozzájárul ahhoz, hogy a Reklámügynökség mint adatkezelő a regisztrációkor megadott személyes adatait, valamint egyéb, a tag által önkéntesen megadott szociodemográfiai adatokat a Plaza tagság ideje alatt felhasználja a következő célokra:

 • a hűségprogramnak az MKB Bankkal közös működtetésére,
 • a programmal kapcsolatos akciók kommunikálására.

A Plaza tag az MKB Plazába történő regisztráció során hozzájárul, hogy a Createam Reklámügynökség az MKB Bank mint másik adatkezelő részére átadja a Plaza tag alábbi személyes adatait:

 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • telefonszám.   

A Reklámügynökség részére a Plaza tag által adott, a két adatkezelő közötti adatátadással kapcsolatos hozzájárulásnak ki kell terjednie arra, hogy a Plaza tagnak az MKB Bank részére átadásra kerülő személyes adatait – a hűségprogram működésétől függetlenül - az MKB Bank

 • saját adattároló rendszerébe felvehesse, és a hozzájárulás visszavonásáig tárolhassa, 
 • saját célú marketingkutatásaihoz, piackutatásaihoz, reklámcélú megkereséseihez felhasználja, 
 • továbbá arra is felhasználja, hogy direkt marketing célú megkereséseket küldjön a Plaza tag által megadott és engedélyezett kommunikációs csatornákon (e-mail, telefon, postai levelezés).

A tagok személyes adataikat önkéntesen szolgáltatják, és egyben kijelentik, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentik a Reklámügynökségnek mint adatkezelőnek az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen.

A regisztrált tag személyes adatai kezeléséről kérhet adathelyesbítést és törlést, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A regisztrált tag személyes adatainak törlése a Plaza tagság automatikus megszűnését eredményezi. Adathelyesbítési vagy törlési szándék az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen kérvényezhető.

Az MKB Bank kijelenti, hogy adatait a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az MKB Plaza adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-139548/2018. A Reklámügynökség adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-139518/2018.

6.         Átmeneti időre szóló program tagság

Az MKB Bank Nyrt. 90 (kilencven) napos időtartamra üzletpolitikai céljai eléréséhez Átmeneti időre szóló program tagságot adhat, az alábbi feltételekkel:

 • betöltött 18. életév,
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatoknak az MKB Bank Nyrt. általi marketing célú felhasználásához.

A mindkét feltételt teljesítő természetes személy a Regisztrációs adatlap kitöltésével 90 (kilencven) napos időtartamra meghívást kaphat az MKB Plazaba, amelyet a Reklámügynökség által üzemeltetett www.mkbplaza.hu oldalon történő regisztrációval tud elfogadni.

A regisztráció érvényességének feltétele: érvényes e-mail cím, postai cím, telefonszám megadása, továbbá hozzájárulás az ezeken a csatornákon az MKB Bank által történő, marketing célú megkereséshez. A hozzájárulás azért szükséges, mert az Átmeneti időre szóló klubtagság időtartama alatt az MKB Bank írásbeli tájékoztatókban, e-mailen vagy postai küldeményben értesíti a Plaza tagokat a rendkívüli akciókról, kedvezményekről, banki ajánlatokról.

Az Átmeneti időre szóló program tagság minden további feltétele megegyezik a jelen Részvételi feltételek 3., 4., 5., és 7. pontjában meghatározott feltételekkel, azzal a kivétellel, hogy az Átmeneti időre szóló klubtagsággal rendelkező Klubtagok: csak korlátozott számú (összesen 6 db) kupont igényelhetnek az Átmeneti időre szóló klubtagság ideje alatt

Ha az Átmeneti időre szóló Plaza tagság időtartama alatt ezen klubtag az MKB ügyfelévé válik, akkor megszűnik az Átmeneti időre szóló klubtagsága, automatikusan megküldésre kerül számára az az azonosító kód, amellyel regisztrálhat a www.mkbplaza.hu oldalon és ezzel teljes jogú taggá válhat.

7.         Kapcsolat

Az MKB Plaza tagok az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen érdeklődhetnek, tehetik meg észrevételeiket a programmal kapcsolatban.

Amennyiben a Plaza tag a későbbiekben nem kíván az MKB Plazában részt venni, és a tagok számára elérhető kedvezményekről tájékoztatást kapni, ezt az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen jelezheti. Kérjük, a „tárgy” rovatban tüntesse fel: MKB Plaza – leiratkozás.

A szervező fenntartja a jogot jelen feltételek módosítására annak egyidejű közzétételével.

Budapest, 2018. február 26.