Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben az Ügyfél nem jogi személy és gazdálkodási tevékenységét saját neve alatt végzi (pl. egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó, stb.) úgy a törvényi előírás szerinti és közérdekből nyilvános személyes adatai, mint az ebbe a körbe nem tartozó egyéb személyes adatai vonatkozásában a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

A klubtag tudomásul veszi, hogy a hűségprogram működéséhez szükséges, a jelen feltételek szerint a regisztrációkor megadott személyes adatait az MKB Bank és az általa megbízott Reklámügynökség együttesen kezelik. A regisztrációval a klubtag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott személyes adatok rögzítésével és kezelésével az adatkezelő a Reklámügynökséget bízta meg, így a klubba történő regisztráció feladatait a Reklámügynökség végzi.

A Reklámügynökség a regisztrációkor elfogadott Adatvédelmi Nyilatkozatban tájékoztatja a leendő klubtagot:

 • a kezelt személyes adatokról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • a személyes adatok felhasználásának céljáról,
 • az adatok továbbításának tényéről, címzettjéről (MKB Bank),
 • az esetleges adatfeldolgozó személyéről.

A regisztráció során a klubtag hozzájárul ahhoz, hogy a Reklámügynökség, mint adatkezelő, a regisztrációkor megadott személyes adatait, valamint egyéb, a klubtag által önkéntesen megadott szociodemográfiai adatokat a klubtagság ideje alatt felhasználja a következő célokra:

 • a hűségprogramnak az MKB Bankkal közös működtetésére,
 • a programmal kapcsolatos akciók kommunikálására.

A klubtag a klubba történő regisztráció során hozzájárul, hogy a Reklámügynökség az MKB Bank, mint másik adatkezelő részére átadja a klubtag alábbi személyes adatait:

 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • telefonszám   

A Reklámügynökség részére a klubtag által adott, a két adatkezelő közötti adatátadással kapcsolatos hozzájárulásnak ki kell terjednie arra, hogy a klubtagnak az MKB Bank részére átadásra kerülő személyes adatait – a hűségprogram működésétől függetlenül - az MKB Bank

 • saját adattároló rendszerébe felvehesse és a hozzájárulás visszavonásáig tárolhassa, 
 • saját célú marketingkutatásaihoz, piackutatásaihoz, reklámcélú megkereséseihez felhasználja, továbbá
 • arra is felhasználja, hogy direkt marketing célú megkereséseket küldjön a klubtag által megadott és engedélyezett kommunikációs csatornákon (e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím).

A klubtagok személyes adataikat önkéntesen szolgáltatják, és egyben kijelentik, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentik a Reklámügynökségnek, mint adatkezelőnek az mkbnetwork@mkb.hu e-mail címen.

A regisztrált klubtag személyes adatai kezeléséről kérhet adathelyesbítést és törlést, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A regisztrált klubtag személyes adatainak törlése a klubtagság automatikus megszűnését eredményezi. Adathelyesbítési vagy törlési szándék az mkbnetwork@mkb.hu e-mail címen kérvényezhető.

Az MKB Bank kijelenti, hogy adatait a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az MKB Business Network adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-139664/2018. A Reklámügynökség adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-139627/2018.